Cấp phép xử lý chất thải nguy hại cho Công ty Việt Thảo: Trách nhiệm của Bộ TNMT ra sao?

16/09/2021 12:30

MTNN Luật sư Trần Đức Phượng cho rằng, cần phải thu hồi giấy phép xử lý chất thải nguy hại đã cấp cho Công ty Việt Thảo vì việc cấp phép này không đúng quy hoạch và giấy chứng nhận đầu tư.

Công ty Việt Thảo không đủ điều kiện cấp phép xử lý chất thải nguy hại?

Tháng 11/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa có văn bản báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc xử lý “giấy phép xử lý chất thải nguy hại của Công ty CP Môi trường Việt Thảo (Công ty Việt Thảo)”. Theo đó, Sở này đề nghị UBND tỉnh cho cập nhật hiện trạng cơ sở xử lý chất thải nguy hại của Công ty Việt Thảo vào kết quả rà soát, điều chỉnh quy hoạch quản lý chất thải rắn của tỉnh.

Tháng 5/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành quyết định về việc phê duyệt phương án xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó có nhà máy xử lý chất thải nguy hại của Công ty Việt Thảo tại phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn. 

Điều đáng nói là, trước khi Sở Tài nguyên và Môi trường có tờ trình và UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành quyết định nói trên, thì việc cấp phép xử lý chất thải nguy hại đối với doanh nghiệp này còn nhiều ý kiến trái chiều.

Cụ thể, Ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn (nay là Ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp) cho rằng, việc Công ty đặt địa điểm xử lý chất thải nguy hại tại phường Bắc Sơn là không phù hợp với quy hoạch mà UBND tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt và không đúng với mục tiêu dự án đã được Ban này cấp giấy chứng nhận đầu tư (đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất dầu mỡ bôi trơn chứ không có nội dung hoạt động về xử lý chất thải nguy hại).

Ban quản lý kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp đã kiến nghị phương án giải quyết, trong đó có việc, nếu UBND tỉnh không xem xét chấp thuận cho Công ty tiếp tục xử lý chất thải nguy hại do không phù hợp với quy hoạch, kính đề nghị UBND tỉnh có ý kiến với Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét việc cấp giấy phép xử lý chất thải nguy hại cho Công ty.

Lãnh đạo UBND thị xã Bỉm Sơn cũng khẳng định, việc cấp giấy phép hành nghề quản lý chất thải nguy hại cho Công ty Việt Thảo tại phường Bắc Sơn là không phù hợp với quy hoạch đồng thời đề nghị chấm dứt hiệu lực giấy phép xử lý chất thải nguy hại đã cấp cho đơn vị này.

Vị trí xử lý chất thải nguy hại của Công ty Việt Thảo không nằm trong quy hoạch quản lý chất thải rắn của tỉnh. Theo đó, vị trí xử lý chất thải thuộc phường Đông Sơn chứ không phải phường Bắc Sơn (thị xã Bỉm Sơn). 

Tuy nhiên, trong khi UBND tỉnh đang giao cho các đơn vị có liên quan báo cáo tình hình hoạt động và xử lý chất thải nguy hại của Công ty Việt Thảo, trong đó đề xuất việc xử lý giấy phép xử lý chất thải nguy hại mà Bộ Tài nguyên và Môi trường đã cấp cho doanh nghiệp này, thì ngày 19/10/2018 Bộ tiếp tục cấp giấy phép xử lý chất thải nguy hại cho doanh nghiệp có thời hạn đến năm 2021.

"Cần thu hồi giấy phép"

Tại Điều 10, Thông tư số 12/2011/TT-BTNBM Quy định về quản lý chất thải nguy hại nêu rõ: “1. Có đăng ký ngành, nghề kinh doanh phù hợp trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ tương đương. 4. Cơ sở xử lý CTNH phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt hoặc được Uỷ ban nhân dân (sau đây viết tắt là UBND) cấp tỉnh chấp thuận về địa điểm bằng văn bản”.

Như vậy, có thể thấy rằng, việc cấp phép xử lý chất thải nguy hại phải thỏa mãn tất cả các điều kiện quy định tại Điều 10, Thông tư số 12, trong đó có 2 điều kiện được cho là quan trọng là "phải phù hợp với ngành nghề kinh doanh trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và phù hợp với quy hoạch".

Thế nhưng năm 2013 cơ quan có thẩm quyền vẫn cấp giấy phép hành nghề quản lý chất thải nguy hại cho Công ty Việt Thảo, mặc dù vị trí xử lý chất thải nguy hại của Công ty Việt Thảo không nằm trong quy hoạch quản lý chất thải rắn của tỉnh, không đúng với mục tiêu dự án ban đầu trong đăng ký kinh doanh. Tiếp đó, năm 2015, 2018, Công ty Việt Thảo tiếp tục được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép về việc vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại (giấy phép có hiệu lực đến ngày 19/10/2021).

Tiếp đó, tháng 8/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản gửi Tổng Cục môi trường tham gia ý kiến cấp giấy phép xử lý chất thải nguy hại đối với Công ty Việt Thảo. Theo đó, Sở này đồng thuận với Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp điều chỉnh giấy phép xử lý chất thải nguy hại cho Công ty Việt Thảo.

Luật sư Trần Đức Phượng

Bình luận về việc này, Luật sư Trần Đức Phượng, Đoàn luật sư TP.HCM cho rằng, không thể có chuyện cấp giấy chứng nhận kinh doanh 1 đằng, nhưng lại tổ chức hoạt động kinh doanh một nẻo.

"Thứ nhất, địa điểm toàn bộ khu vực mặt bằng nằm trong Khu B (Khu công nghiệp Bỉm Sơn, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn) được Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp cấp cho dự án Nhà máy sản xuất dầu mỡ bôi trơn. Điều đó cũng có nghĩa, Công ty Việt Thảo muốn hoạt động thêm các ngành nghề khác thì phải điều chỉnh mục tiêu của dự án bằng và điều chỉnh bổ sung thêm ngành nghề mới vào giấy chứng nhận đầu tư đã cấp.

Tuy nhiên, giấy chứng nhận đầu tư của doanh nghiệp chỉ có phạm vi hoạt động cho dự án Nhà máy sản xuất dầu mỡ bôi trơn. Vì vậy, Công ty không thể lấy ngành nghề khác mà không có trong giấy chứng nhận đầu tư số 26221000039 để hoạt động tại địa chỉ Khu B, khu công nghiệp Bỉm Sơn. Hay nói cách khác, Công ty cũng không thể lấy ngành nghề của dự án khác để hoạt động cho dự án khác.

Do đó, việc Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép xử lý chất thải nguy hại (tạm gọi giấy phép con) cho Công ty Việt Thảo được hoạt động tại cơ sở địa chỉ Khu B, khu công nghiệp Bỉm Sơn là không phù hợp với giấy chứng nhận đầu tư (tạm gọi giấy phép mẹ), vi phạm hoạt động của Công ty tại địa chỉ này, dẫn tới “giấy phép con sửa lưng “giấy phép mẹ”.

Thứ hai, việc cấp phép xử lý chất thải nguy hại không phù hợp với quy hoạch tại Quyết định số 485/QĐ-UBND ngày 18/2/2009 về phê duyệt quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020 và Quyết định số 3407/QĐ-UBND ngày 8/9/2016 về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa. Do đó, cần phải thu hồi giấy phép xử lý chất thải nguy hại trên đã cấp cho Công ty Việt Thảo".

Nếu Công ty Việt Thảo vẫn hoạt động xử lý chất thải nguy hại tại cơ sở địa chỉ Khu B, khu công nghiệp Bỉm Sơn, là hành vi vi phạm “Không thực hiện hoạt động đầu tư theo đúng nội dung trong hồ sơ đăng ký đầu tư” phạm tại điểm a khoản 5 Điều 13 Nghị định 50/2016/NĐ-CP (quy định hiện nay)”, vị luật sư cho hay.

Cũng theo Luật sư Trần Đức Phượng, Công ty Việt Thảo có thể thiết lập cơ sở (xây dựng nhà máy) hoạt động ngành nghề xử lý chất thải nguy hại, hoặc có thể đăng ký cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trên địa bàn, khu vực phù hợp quy hoạch theo Quyết định số 3407/QĐ-UBND, sau đó lập thủ tục để Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép xử lý chất thải nguy hại đúng: Địa điểm quy hoạch, hoạt động của từng địa điểm cơ sở, thủ tục đăng ký ngành nghề và thủ tục đăng ký đầu tư".

Trong một diễn biến có liên quan tới vụ việc trên, trao đổi với phóng viên, đại diện Ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp cho hay, cho đến thời điểm hiện tại, trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của Công ty Việt Thảo vẫn chưa bổ sung ngành nghề liên quan tới việc xử lý chất thải nguy hại.

Reatimes sẽ tiếp tục thông tin về sự việc này./.

Nguồn Reatimes.vn
Link bài gốc

https://reatimes.vn/vu-cap-phep-xu-ly-chat-thai-nguy-hai-cho-cong-ty-viet-thao-20201224000006757.html?fbclid=IwAR0LYEP9WCO5ULv-yPDvftsEptksT97L5wn06aHaWMdVG6pi9OvkiYHPbxA

;
Bình luận
Họ tên :
Email :
Lời bình :
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper 
 
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
Mobile
TieuDe
Nhập mã bảo mật :  
Gửi bình luận
     
Mới nhất | Cũ nhất
Không tìm thấy bản ghi nào

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Bạn đọc quan tâm

Mới nhất
Xem nhiều nhất
Scroll

Kênh thông tin giới trẻ - gioitrenews.com