Mua bán chất thải từ Formosa: Bát nháo quản lý?

Việc quản lý phân loại, mua bán khối lượng chất thải khổng lồ từ hoạt động của Formosa (Hà Tĩnh) đang có dấu hiệu diễn ra bát nháo, khó kiểm soát.