Scroll

Kênh thông tin giới trẻ - gioitrenews.com

Video tiếp tục cảnh báo nguy cơ ô nhiễm môi trường từ dự án mới của Formosa    
Cập nhật: 30/10/2021 08:28

Người dân và chuyên gia lo ngại về việc Formosa xin xây dựng trạm xử lý chất thải công nghiệp ngay trong nhà máy không đúng quy hoạch đã được Thủ tướng phê duyệt nên Bộ TNMT, UBND tỉnh Hà Tĩnh cần xem xét lại dự án này.

;