Scroll

Kênh thông tin giới trẻ - gioitrenews.com

Báo động: Gần 16.000 tấn chất thải rắn ở Hà Nội và TPHCM xả ra môi trường mỗi ngày    
Cập nhật: 09/05/2022 05:49

Thực trạng xử lý chất thải rắn là mối băn khoăn của Hiệp hội Xử lý chất thải Việt Nam, khi mỗi ngày ở 2 thành phố lớn nhất cả nước là Hà Nội và TPHCM có tới gần 16.000 tấn chất thải rắn thải ra môi trường.

;