Thiên nhiên

Cá Koi Nhật Bản được mua với giá hơn 41 tỷ đồng

Một chú cá Koi Nhật Bản đã được đấu giá thành công với giá bán hơn 41 tỷ đồng gây xôn xao nhiều diễn đàn.