Ô nhiễm môi trường

Việc buôn bán xương hổ và sừng tê giác được hợp thức hóa ở nước này

Chính phủ Trung Quốc vừa dỡ bỏ lệnh cấm kéo dài 25 năm, sẽ lại cho phép sử dụng sừng tê giác và xương hổ vào mục đích nghiên cứu y học và trị bệnh.

1 2 3 4 5