Môi sinh

6 bức ảnh cho thấy Trái đất sẽ bị hủy hoại trong tương lai không xa

Tạp chí National Geographic đã đưa ra một chiến dịch nhằm cảnh tỉnh người dân toàn thế giới về sự tàn phá khủng khiếp mà nhựa mang đến