< Kho tri thức - Môi Trường Việt Nam

Kho tri thức

Tại sao kiến có thể nâng được vật nặng gấp 5000 lần cơ thể?

Kiến được mệnh danh là 'lực sĩ' trong thế giới động vật vì có khả năng nâng vật nặng gấp 5000 lần trọng lượng cơ thể, vì sao loài kiến có được sức mạnh đó?