Thứ sáu, 13-12-2019 |
---

Thời tiết đô thị 16/07/2019: TP Nha Trang không mưa, ngày nắng nhiệt độ cao nhất chỉ 34 độ| VTC14

7/16/2019 10:13:00 AM  

Thời tiết đô thị 16/07/2019: TP Nha Trang không mưa, ngày nắng nhiệt độ cao nhất chỉ 34 độ| VTC14

Thời tiết đô thị 16/07/2019: TP Nha Trang không mưa, ngày nắng nhiệt độ cao nhất chỉ 34 độ| VTC14
Thời tiết cuối ngày 31/07/2019: Đêm nay, bão sẽ di chuyển nhanh hướng về phía vịnh Bắc Bộ | VTC14
Thời tiết du lịch 31/07/2019: Nha Trang tiết trời dịu mát thích hợp cho hoạt động ngoài trời | VTC14
Thời tiết nông vụ 31/07/2019: Ngư dân neo đậu tầu thuyền an toàn khi có bão | VTC14
Thời tiết biển 31/07/2019: Bão số 3 gây sóng biển cao từ 3 đến 5m| VTC14
Thời tiết 12h 31/07/2019: Bão số 3 hướng vào Quảng Ninh - Nam Định, dự báo gây mưa rất to| VTC14
Thời tiết 6h 31/07/2019: ATNĐ mạnh lên thành bão, ảnh hưởng đến miền Bắc|VTC14
Thời tiết đô thị 31/07/2019: Mưa giảm dần từ Bắc xuống Nam| VTC14

Playlist