Chủ nhật, 18-8-2019 |
---
Vì sao loài mèo có mặt mọi nơi trên thế giới?
11/08/2019
Tổ tiên của loài mèo vốn chỉ có một, nhưng vì sao chúng lại có mặt ở mọi nơi trên khắp thế giới? Bất cứ nơi nào có dấu chân người, ở đó có loài mèo sinh sống.

Tổ tiên của loài mèo vốn chỉ có một, nhưng vì sao chúng lại có mặt ở mọi nơi trên khắp thế giới? Bất cứ nơi nào có dấu chân người, ở đó có loài mèo sinh sống.