Thứ sáu, 29-5-2020 |
---
Huy động các sáng kiến xanh cho Hà Nội
14/08/2019
(HNM) - Chiều 13-8, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội phối hợp với Trung tâm Sống và học tập vì môi trường và cộng đồng (Live & Learn), Tổ chức ICLEI (Chính quyền địa phương hành động vì mục tiêu phát triển bền vững) tổ chức hội thảo "Huy động các sáng kiến xanh cho Hà Nội - từ câu chuyện của Seoul đến các sáng kiến địa phương".

(HNM) - Chiều 13-8, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội phối hợp với Trung tâm Sống và học tập vì môi trường và cộng đồng (Live & Learn), Tổ chức ICLEI (Chính quyền địa phương hành động vì mục tiêu phát triển bền vững) tổ chức hội thảo "Huy động các sáng kiến xanh cho Hà Nội - từ câu chuyện của Seoul đến các sáng kiến địa phương".

Toàn cảnh hội thảo.

Hội thảo nhằm chia sẻ thực tiễn, tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội chia sẻ giải pháp và sáng kiến xanh để cải thiện chất lượng không khí, giảm phát thải khí nhà kính và ứng phó với biến đổi khí hậu...

Hiện, thành phố Hà Nội đang tồn tại một số vấn đề như: Quy hoạch chưa đồng bộ, thiếu lồng ghép các giải pháp giảm nhẹ thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu; mật độ dân số cao, lượng phương tiện tham gia giao thông lớn... gây ảnh hưởng tới môi trường.

Trước thách thức trên, từ năm 2017, Hà Nội đã tham gia dự án "Cam kết thành phố tham vọng" kêu gọi các thành phố lớn ở khu vực Đông Nam Á cam kết cắt giảm lượng khí thải nhà kính và hỗ trợ các đô thị nghiên cứu thành lập chương trình hành động cụ thể, tăng cường vai trò, sự tham gia của các cấp chính quyền từ trung ương đến địa phương trong ứng phó với biến đổi khí hậu.