Thứ tư, 22-1-2020 |
---
Thành công không phải là cuối cùng, thất bại không phải là chết người: lòng can đảm đi tiếp mới quan trọng.
06/06/2019
 (Winston Churchill)
 Thành công không phải là cuối cùng, thất bại không phải là chết người: lòng can đảm đi tiếp mới quan trọng.
Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.
(1874 - 1965) Chính trị gia, sĩ quan và tác giả người Anh, từng là Thủ tướng Anh từ năm 1940 tới 1945, và từ 1951 tới 1955.