Thứ bảy, 5-12-2020 |
---
Lòng kiên nhẫn và thời gian làm được nhiều hơn là sức mạnh hay nhiệt huyết.
06/06/2019
 (La Fontaine)
Lòng kiên nhẫn và thời gian làm được nhiều hơn là sức mạnh hay nhiệt huyết.
Patience and time do more than strength or passion.
(1621 – 1695) Nhà thơ ngụ ngôn nổi tiếng của Pháp, nổi tiếng với tập truyện Ngụ ngôn.