Thứ bảy, 18-7-2020 |
---
Đừng phấn đấu để thành công mà hãy phấn đấu để mình có ích
06/06/2019
 (Albert Einstein)
 Đừng phấn đấu để thành công mà hãy phấn đấu để mình có ích.
Strive not to be a success, but rather to be of value.
(1879 – 1955) Nhà vật lý lý thuyết người Đức đoạt giải Nobel Vật lý năm 1921, được biết tới nhiều nhất với phương trình E = mc2